Картичка на основни средства

Година = 2021
Расходуван = Не
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!