Фактури - Налози плаќање

Испратено во трезор = Да
Платено = Не
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!