Вработени - престанок на работен однос

Вид субаналитика = 6 ВРАБОТЕНИ
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!