Финансиски извештај по квартали

Година 1 = 2023
Година 2 = 2022
Активен = Да
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!