Збирна залиха на артикли за определен период - со просечна фактурна цена без ДДВ

Година = 2021
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!