Реализација на буџет по програми

Година = 2023
Активен = Да
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!