Структура на долгови по синтетика (30,60,90)

Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!