Споредба на трошоци - главна книга/изводи (синтетика)

Година = 2024
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!