Примени артикли по комитент - збирно

Година = 2024
Поправете ги следните грешки:
  • Не сте авторизирани за оваа операција!